slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznam

Od pondelka 4.9.2023

trénujeme dľa rozpisu na bazéne.

V týždni 28.8.2023 - 1.9.2023 netrénujeme, 

sme na sústredení.

Oznam

Tréningy počas letných prázdnin

Začíname pondelok 3.7.2023.

Aj tento rok počas letných prázdnin nie je plavecký bazén v prevádzke.

skupiny I, II, III, V, kondičné plávanie:

pondelok, streda, piatok 9:00 - 10:30 hod.

Tréning: kombinácia sucho + voda (podľa teploty)

V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v malej hale,

preto treba nosiť aj oblečenie a obuv do telocvične.

Oznam

Pozývame deti, rodičov, starých rodičov na neformálne posedenie spojené s opekaním.

Nájdite si čas a zúčastnite sa opekačky a nášho spoločného posedenia, ktoré pripravujeme pre Vaše deti aj Vás v pondelok 26.6.2023 o 16.oo hod. v areáli kúpaliska, vonku za plaveckým bazénom.

Zároveň vás pozývame na členskú schôdzu plaveckého oddielu - rodičov, trénerov a členov výboru, ktorá sa uskutoční v pondelok 26.6.2023 o 17.00 hod. v priestoroch chodby k výukovému bazénu.

Na stretnutí vás chceme informovať o celkovom dianí v oddieli, vaše postrehy, pripomienky, názory a voľba výkonného výboru. Vaša účasť je kvôli voľbám dôležitá.

Prineste si so sebou všetko, na čo máte chuť, špekačky, slaninku a iné opekateľné veci, tekutiny čo budete piť, poprípade môžete využiť služby reštaurácie.

Bazény sú k dispozícii.

Srdečne vás všetkých pozývame a tešíme sa na vás.

Výbor PO TJ Spartak Myjava

Oznam

V sobotu 17.6.2023

netrénujeme,

sme na jarmeku.

V pondelok 19.6.2023

netrénujeme,

máme preteky.

Oznam

V sobotu 3.6.2023

netrénujeme.

Sme na námestí,

Wannado Festival športu.

Oznam

V pondelok 1.5.2023

netrénujeme.

Oznam

Oznam

V sobotu 8.4.2023 a v pondelok 10.4.2023

netrénujeme.

V utorok 11.4.2023 telocvičňa

nie je.

Veselé Veľkonočné sviatky!

Oznam

Od piatku 24.2.2023 sa otvára bazén.

Začíname trénovať:

piatok 24.2.2023: 17:30-19:30 skupiny 1,2

sobota 25.2.2023: 11:00-12:00 skupiny 6,7

pondelok 27.2.2023: 17:30-19:30 skupiny 1,2

18:00-19:00 skupiny 3,5,6,7, kondičné plávanie

streda 1.3.3023: 17:30-19:30 skupiny 1,2

18:00-19:00 skupina 3

piatok 3.2.2023: 17:30-19:30 skupiny 1,2

Od soboty 4.2.2023 dľa rozpisu.

Oznam

Darujte 2% z daní.

Vážení rodičia, vážení priatelia, aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2022. Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenej dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky, ktoré takto získame, využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, prípadne na zabezpečenie plaveckých pomôcok.

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022 (potrebné je pripojiť originál potvrdenia). Fotokópiu tohto vyhlásenia (stačí od časti o poskytnutej sume - viď foto) potvrdeného daňovým úradom poprosíme odovzdať predsedovi oddielu, ktorémukoľvek členovi výboru, resp. trénerom, aby sme mohli identifikovať, ktoré príspevky sú určené pre plavecký oddiel.

.

Ďakujeme za podporu a porozumenie,

za Plavecký oddiel Karol Šutovský, predseda

 

priložené tlačivo (Čítať viac)

 

Stránky

Copyright 2011 TOPSTRANKY