slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznam

Darujte 2% z daní. Vážení rodičia, vážení priatelia, aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2017. Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenej dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky, ktoré takto získame, využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, prípadne na zabezpečenie plaveckých pomôcok.

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017 (potrebné je pripojiť originál potvrdenia). Fotokópiu tohto vyhlásenia (stačí od časti o poskytnutej sume - viď foto) potvrdeného daňovým úradom poprosíme odovzdať predsedovi oddielu, ktorémukoľvek členovi výboru, resp. trénerom, aby sme mohli identifikovať, ktoré príspevky sú určené pre plavecký oddiel.

.

Ďakujeme za podporu a porozumenie,

za Plavecký oddiel Karol Šutovský, predseda

Oznam

Tréningy počas jarných prázdnin:

sobota 17.2.2018      bez zmeny

pondelok 19.2.2018  9.00 - 10.00 skupiny 3,5,6 a kondičné plávanie

                                      9.00 - 11.00 skupiny 1,2

utorok 20.2.2018      9.00 bežky skupina 1

                                    16.00 posilňovňa skupina 1

streda 21.2.2018      9.00 - 10.00 skupiny 3,5,6 a kondičné plávanie

                                      9.00 - 11.00 skupiny 1,2

štvrtok 22.2.2018     9.00 bežky skupina 1

piatok 23.2.2018       9.00 - 10.00 skupiny 3,5,6 a kondičné plávanie

                                      9.00 - 11.00 skupiny 1,2

sobota 24.2.2018     bez zmeny

Tags: 

Oznam

V sobotu 27.1.2018:

skupina II. tréning 9.00 - 10.00 hod.

skupina I. - 9.00 hod. bežky (dľa snehových podmienok)

              - 28.1.2018 - 3.2.2018 kondičné sústredenie Liptovský Ján

Ostatné skupiny bez zmeny.

V piatok 2.2.2018 sa netrénuje.

V sobotu 3.2.2018:

skupina II. tréning 9.00 - 10.00 hod.

Ostatné skupiny bez zmeny.

 

Tags: 

Oznam

Žiadame všetkých plavcov a členov PO, aby priniesli a odovzdali svojim trénerom

preukazy z r. 2017 / už neplatia/, alebo priniesli nové fotky, aby sme vybavili nové

členské preukazy pre rok 2018. V prípade, že prinesiete fotky, mali by mať

rozmer cca 2,5 x 3,5 cm.

Dôležité: Na zadnú stranu fotografie treba napísať meno a priezvisko toho,

kto je na fotke a dátum narodenia.

                                                 Výkonný výbor PO

Oznam

Pokračujeme v bazéne.

Tréningy dľa rozpisu.

Tags: 

Oznam

Tréningy počas vianočných prázdnin.

streda 27.12.2017 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6 a kondičné plávanie

                                   9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

piatok 29.12.2017 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6 a kondičné plávanie

                                   9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

streda 3.1.2018 9.00 - 10.00 hod. skupiuny 3, 5, 6 a kondičné plávanie

                               9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

piatok 5.1.2018 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6 a kondičné plávanie

                              9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

pondelok 8.1.2018 dľa rozpisu tréningov

Nasleduje výluka a tréningy v telocvični, ktoré upresníme.

ŠŤASTNÉ A POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY

Tags: 

Oznam

V sobotu 16.12.2017 sa netrénuje.

V pondelok 18.12.2017

o 17.00 hod. sa pre deti plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava

uskutoční Vianočné plávanie.

Srdečne všetkých pozývame.

Tags: 

Pozvánka

   Vážení rodičia,

  pozývame Vás na členskú schôdzu plaveckého oddielu - rodičov,  trénerov a členov výboru, ktorá sa uskutoční v pondelok 18.12.2017 o 16.30 hod. v priestoroch chodby k výukovému bazénu.

   Na stretnutí Vás chceme informovať o celkovom dianí oddielu, Vaše postrehy, pripomienky, názory, ...rôzne.

  Vaša účasť je  dôležitá, tešíme sa na Vás.

                                                                        VV PO TJ Spartak Myjava

Oznam

V piatok 17.11.2017 tréning 12.00 -14.00 hod. pre skupiny I. a II.

Tags: 

Oznam

Ak má niekto záujem o plavecké pomôcky, plutvy, plavky a iné ( arenashop.cz), poprosíme nahlásiť do 15. novembra 2017.

Ako oddiel máme 25%-nú zľavu.

 

Tags: 

Stránky

Copyright 2011 TOPSTRANKY