slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznam

V piatok 5.7.2019 sa netrénuje.

Tags: 

Oznam

Tréningy počas letných prázdnin.

V sobotu 29.6.2019 sa netrénuje.

Skupiny 1. a 2.: pondelok, streda, piatok 9.00 - 11.00 hod.

Skupiny 3., 5. a kondičné plávanie: pondelok, streda, piatok 9.00 - 10.00 hod.

Skupiny 6. a 7.: pondelok, sobota 9.00 - 10.00 hod.

 

Pozývame deti, rodičov, starých rodičov na neformálne posedenie spojené s opekaním.

Nájdite si čas a zúčastnite sa opekačky a nášho spoločného posedenia, ktoré pripravujeme pre Vaše deti aj Vás v piatok 28.6.2019 o 16.oo hod. v areáli kúpaliska, vonku za plaveckým bazénom.

Prineste si so sebou všetko, na čo máte chuť, špekačky, slaninku a iné opekateľné veci, tekutiny čo budete piť, poprípade môžete využiť služby reštaurácie. Bazény sú k dispozícii.

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás.

Výbor PO TJ Spartak Myjava

Tags: 

Oznam

1.5. a 4.5.2019 sa netrénuje. Sme v sprievode a pretekáme.

 

Tags: 

Oznam

Tréningy počas veľkonočných  prázdnin:

štvrtok 18.4.2019      9.00 - 10.00 skupiny 3,5,6 a kondičné plávanie

                                      9.00 - 11.00 skupiny 1,2

piatok 19.4.2019       netrénuje sa

sobota 20.4.2019      netrénuje sa

pondelok 22.4.2019  netrénuje sa

utorok 23.4.2019      9.00 - 10.00 skupiny 3,5,6 a kondičné plávanie                                                                    9.00 - 11.00 skupiny 1,2

Tags: 

Oznam

Tréningy počas jarných prázdnin

Pondelok 4.3.2019: dľa rozpisu

Utorok 5.3.2019: skupiny 1 a 2: 9.00 - 11.00 hod. bazén

Streda 6.3.2019: dľa rozpisu

Štvrtok 7.3.2019: skupiny 1 a 2: 9.00 - 11.00 hod. bazén

Piatok 8.3.2019: dľa rozpisu

Sobota 9.3.2019: dľa rozpisu

 

Tags: 

Oznam

Darujte 2% z daní. Vážení rodičia, vážení priatelia, aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2018. Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenej dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky, ktoré takto získame, využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, prípadne na zabezpečenie plaveckých pomôcok.

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018 (potrebné je pripojiť originál potvrdenia). Fotokópiu tohto vyhlásenia (stačí od časti o poskytnutej sume - viď foto) potvrdeného daňovým úradom poprosíme odovzdať predsedovi oddielu, ktorémukoľvek členovi výboru, resp. trénerom, aby sme mohli identifikovať, ktoré príspevky sú určené pre plavecký oddiel.

.

Ďakujeme za podporu a porozumenie,

za Plavecký oddiel Karol Šutovský, predseda

http://www.plavaniespamy.sk/sites/default/files/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby%202018.pdf#overlay-context=node/14332

Oznam

Oznam

Oznam

Tréningy počas vianočných prázdnin.

Do soboty 22.12.2018 (vrátane) trénujeme dľa rozpisu tréningov.

piatok 28.12.2018 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6, 7 a kondičné plávanie

                                   9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

streda 2.1.2019 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6, 7 a kondičné plávanie

                               9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

piatok 4.1.2019 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5 ,6 ,7 a kondičné plávanie

                              9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

pondelok 7.1.2019 dľa rozpisu tréningov

Výluka nie je, trénujeme dľa rozpisu tréningov.

 

ŠŤASTNÉ A POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY

Tags: 

Oznam

V pondelok 17.12.2018

o 17.00 hod. sa pre deti plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava

uskutoční Vianočné plávanie.

Srdečne všetkých pozývame.

Tags: 

Stránky

Copyright 2011 TOPSTRANKY