slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznam

V septembri 2022 pokračujeme suchými tréningami,

nakoľko plavecký bazén nie je v prevádzke

a prevádzkovaný vonkaší bazén svojimi teplotami neumožňuje plnohodnotný tréning detí a mládeže.

Termíny a časy po dohode upresníme.

Oznam

Budúci týždeň tréningy nie sú,

sme na sústredení.

Pondelok 29.8.2022 je sviatok, netrénujeme.

Pokračujeme 31.8.2022 o 9:00...

Oznam

Tréningy počas letných prázdnin

Začíname pondelok 4.7.2022.

skupiny I, II, III, V, kondičné plávanie:

pondelok, streda, piatok 9:00 - 10:30 hod.

V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v malej hale,

preto treba nosiť aj oblečenie a obuv do telocvične.

Oznam

Oznam

Pozývame deti, rodičov, starých rodičov na neformálne posedenie spojené s opekaním.

Nájdite si čas a zúčastnite sa opekačky a nášho spoločného posedenia, ktoré pripravujeme pre Vaše deti aj Vás v pondelok 27.6.2022 o 16.oo hod. v areáli kúpaliska, vonku za plaveckým bazénom.

Zároveň vás pozývame na členskú schôdzu plaveckého oddielu - rodičov, trénerov a členov výboru, ktorá sa uskutoční v pondelok 27.6.2022 o 17.00 hod. v priestoroch chodby k výukovému bazénu.

Na stretnutí Vás chceme informovať o celkovom dianí v oddieli, vaše postrehy, pripomienky, názory a voľba výkonného výboru. Vaša účasť je kvôli voľbám dôležitá.

Prineste si so sebou všetko, na čo máte chuť, špekačky, slaninku a iné opekateľné veci, tekutiny čo budete piť, poprípade môžete využiť služby reštaurácie.

Bazény sú k dispozícii.

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás.

Výbor PO TJ Spartak Myjava

Tags: 

Oznam

V sobotu 4.6.2022 sa netrénuje,

sme usporiadateľom Slovenského pohára žiakov FPD ZSO a BAO.

Tags: 

Oznam

Tréningy počas Veľkonočných sviatkov.

Piatok 15.4.2022 dľa rozpisu

Sobota 16.4.2022 sk. 3,5,6,7 kondičné plávanie dľa rozpisu

sk. 1 a 2 9:00-11:00 hod.

Pondelok 18.4.2022 sa netrénuje.

Utorok 19.4.2022 telocvičňa nie je.

Tags: 

Oznam

Tréningy počas jarných prázdnin dľa rozpisu.

 V sobotu 12.3.2022 sa netrénuje.

Tags: 

Oznam

Oznam

Darujte 2% z daní.

Vážení rodičia, vážení priatelia, aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2021. Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenej dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky, ktoré takto získame, využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, prípadne na zabezpečenie plaveckých pomôcok.

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021 (potrebné je pripojiť originál potvrdenia). Fotokópiu tohto vyhlásenia (stačí od časti o poskytnutej sume - viď foto) potvrdeného daňovým úradom poprosíme odovzdať predsedovi oddielu, ktorémukoľvek členovi výboru, resp. trénerom, aby sme mohli identifikovať, ktoré príspevky sú určené pre plavecký oddiel.

.

Ďakujeme za podporu a porozumenie,

za Plavecký oddiel Karol Šutovský, predseda

 

priložené tlačivo (Čítať viac)

 

Stránky

Copyright 2011 TOPSTRANKY