slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznam

Pozývame deti, rodičov, starých rodičov na neformálne posedenie spojené s opekaním.

Nájdite si čas a zúčastnite sa opekačky a nášho spoločného posedenia, ktoré pripravujeme pre Vaše deti aj Vás v pondelok 27.6.2022 o 16.oo hod. v areáli kúpaliska, vonku za plaveckým bazénom.

Zároveň vás pozývame na členskú schôdzu plaveckého oddielu - rodičov, trénerov a členov výboru, ktorá sa uskutoční v pondelok 27.6.2022 o 17.00 hod. v priestoroch chodby k výukovému bazénu.

Na stretnutí Vás chceme informovať o celkovom dianí v oddieli, vaše postrehy, pripomienky, názory a voľba výkonného výboru. Vaša účasť je kvôli voľbám dôležitá.

Prineste si so sebou všetko, na čo máte chuť, špekačky, slaninku a iné opekateľné veci, tekutiny čo budete piť, poprípade môžete využiť služby reštaurácie.

Bazény sú k dispozícii.

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás.

Výbor PO TJ Spartak Myjava

Tags: 

Oznam

V sobotu 4.6.2022 sa netrénuje,

sme usporiadateľom Slovenského pohára žiakov FPD ZSO a BAO.

Tags: 

Oznam

Tréningy počas Veľkonočných sviatkov.

Piatok 15.4.2022 dľa rozpisu

Sobota 16.4.2022 sk. 3,5,6,7 kondičné plávanie dľa rozpisu

sk. 1 a 2 9:00-11:00 hod.

Pondelok 18.4.2022 sa netrénuje.

Utorok 19.4.2022 telocvičňa nie je.

Tags: 

Oznam

Tréningy počas jarných prázdnin dľa rozpisu.

 V sobotu 12.3.2022 sa netrénuje.

Tags: 

Oznam

Oznam

Darujte 2% z daní.

Vážení rodičia, vážení priatelia, aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2021. Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenej dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky, ktoré takto získame, využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, prípadne na zabezpečenie plaveckých pomôcok.

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021 (potrebné je pripojiť originál potvrdenia). Fotokópiu tohto vyhlásenia (stačí od časti o poskytnutej sume - viď foto) potvrdeného daňovým úradom poprosíme odovzdať predsedovi oddielu, ktorémukoľvek členovi výboru, resp. trénerom, aby sme mohli identifikovať, ktoré príspevky sú určené pre plavecký oddiel.

.

Ďakujeme za podporu a porozumenie,

za Plavecký oddiel Karol Šutovský, predseda

 

priložené tlačivo (Čítať viac)

 

Oznam

Od stredy 19.1.2022 pokračujeme v pozmenených a skrátených tréningoch na bazéne.

Mládež do 18 rokov v režime OTP (deti do 12 rokov a 2 mesiace sú akceptované ako OP,

12-18 rokov a 2 mesiace, ktorí nespĺňajú OP, s testom - akceptovaný aj negatívny výsledok vykonaný v domácom prostredí pre potreby výučby na školách),

nad 18 rokov v režime OP.

Skupina I.: Pondelok  15:30 - 17.00 hod., sobota 10:30 - 12:00 hod.,

streda a piatok 17:30 - 19:30 hod.

Skupina II.: Pondelok 17:45 - 19:00 hod, sobota 8:30 - 9:45 hod.,

streda a piatok 17:30 - 19:30 hod.

Skupina III.: Pondelok 16:00 - 16:45 hod., sobota 8:45 - 9:30 hod.,

streda 18:00 - 19:00 hod.

Kondičné plávanie: Pondelok 18:15 - 19:00 hod., sobota 9:45 - 10:30 hod.

Skupina V.: Pondelok 17:00 - 17:45 hod., sobota 9:30 - 10:15 hod.

Skupina VI.: Pondelok 17:30 - 18:15 hod., sobota 10:30 - 11:15 hod.

Skupina VII.: Pondelok 16:45 - 17:30 hod., sobota 11:15 - 12:00 hod.

Telocvičňa strednej priemyselnej školy každý utorok 17:00 - 18:30 pre skupiny I,II,III,V,kondičné plávanie.

Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Tags: 

Oznam

Tréningy:

telocvičňa strednej priemyselnej školy Myjava

Piatok 14.1.2022 16:30 - 18:00

každý utorok 17:00 - 18:30

mal by byť bazén, uvidíme kedy...

Tags: 

Oznam

Tréning:

Zmena - telocvičňa strednej priemyselnej školy Myjava

Utorok 11.1.2022 16:30 - 18:00

ďalej uvidíme...

 

Tags: 

Oznam

Pokračujeme s tréningami v malej športovej hale.

Utorok 4.1.2022 16:00 - 17:30

Štvrtok 6.1.2022 16:00 - 17:30

Tags: 

Stránky

Copyright 2011 TOPSTRANKY