slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznam

Od dnes, 10.3.2020, až do odvolania sa všetky tréningy pre COVID-19 rušia.

crying

Tags: 

Oznam

Tréningy počas jarných prázdnin

Sobota 22.2.2020: skupiny 1, 2 a kondičné plávanie: 10.00-12.00 (11.00)hod.

                            skupiny 3 a 5: 9.00-10.00 hod.

                            skupiny 6 a 7: dľa rozpisu

Pondelok 24.2.2020: skupiny 1,2,3,5 a kondičné plávanie: 13.00-15.00 hod.

Utorok 25.2.2020: posilňovňa a telocvičňa nie je

Streda 26.2.2020: skupiny 1,2,3: 13.00-15.00 hod.

Piatok 28.2.2020: skupiny 1 a 2: 13.00-15.00 hod.

Sobota 29.2.2020: skupiny 1,2 a kondičné plávanie: 10.00-12.00 (11.00)hod.

                           skupiny 3 a 5: 9.00-10.00 hod.

                           skupiny 6 a 7: dľa rozpisu

Tags: 

Oznam

Letné sústredenie

klik na odkaz wink spanielsko.docx

Oznam

Darujte 2% z daní.

Vážení rodičia, vážení priatelia, aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2019. Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenej dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky, ktoré takto získame, využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, prípadne na zabezpečenie plaveckých pomôcok.

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 (potrebné je pripojiť originál potvrdenia). Fotokópiu tohto vyhlásenia (stačí od časti o poskytnutej sume - viď foto) potvrdeného daňovým úradom poprosíme odovzdať predsedovi oddielu, ktorémukoľvek členovi výboru, resp. trénerom, aby sme mohli identifikovať, ktoré príspevky sú určené pre plavecký oddiel.

.

Ďakujeme za podporu a porozumenie,

za Plavecký oddiel Karol Šutovský, predseda

http://www.plavaniespamy.sk/sites/default/files/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby%202019.pdf

 

Oznam

Žiadame všetkých plavcov a členov PO, aby priniesli a odovzdali svojim trénerom

preukazy z r. 2019 / už neplatia/, alebo priniesli nové fotky, aby sme vybavili nové

členské preukazy pre rok 2020. V prípade, že prinesiete fotky, mali by mať

rozmer cca 2,5 x 3,5 cm.

Dôležité: Na zadnú stranu fotografie treba napísať meno a priezvisko toho,

kto je na fotke a dátum narodenia.

                                                 Výkonný výbor PO

Oznam

Oznam

Tréningy počas vianočných prázdnin.

V sobotu 21.12.2018 sa netrénuje.

Pondelok 23.12.2018 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6, 7 a kondičné plávanie

                                   9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

Streda 25.12.2019 sviatok

Piatok 27.12.2019 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5 ,6 ,7 a kondičné plávanie

                              9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

Pondelok 30.12.2019 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5 ,6 ,7 a kondičné plávanie

                                 9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

Streda 1.1.2020 sviatok

Piatok 3.1.2020 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5 ,6 ,7 a kondičné plávanie

                              9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

Pondelok 6.1.2020 sviatok

 

Pokračujeme, výluka nie je, trénujeme dľa rozpisu tréningov.

 

ŠŤASTNÉ A POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY

Tags: 

Oznam

Skupiny 1 a 2 tréning v sobotu 14.12.2019 9.00-10.30 hod.

Tags: 

Oznam

V pondelok 16.12.2019

o 17.00 hod. sa pre deti plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava

uskutoční Vianočné plávanie.

Srdečne všetkých pozývame.

Tags: 

Pozvánka

   Vážení rodičia,

  pozývame Vás na členskú schôdzu plaveckého oddielu - rodičov,  trénerov a členov výboru, ktorá sa uskutoční v pondelok 16.12.2019 o 16.00 hod. v priestoroch chodby k výukovému bazénu.

   Na stretnutí Vás chceme informovať o celkovom dianí v oddieli, vaše postrehy, pripomienky, názory a voľba výkonného výboru.

  Vaša účasť je kvôli voľbám dôležitá, tešíme sa na Vás.

                                                                        VV PO TJ Spartak Myjava

Stránky

Copyright 2011 TOPSTRANKY