slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Oznam

Tréningy počas jarných prázdnin

Pondelok 4.3.2019: dľa rozpisu

Utorok 5.3.2019: skupiny 1 a 2: 9.00 - 11.00 hod. bazén

Streda 6.3.2019: dľa rozpisu

Štvrtok 7.3.2019: skupiny 1 a 2: 9.00 - 11.00 hod. bazén

Piatok 8.3.2019: dľa rozpisu

Sobota 9.3.2019: dľa rozpisu

 

Tags: 

Oznam

Darujte 2% z daní. Vážení rodičia, vážení priatelia, aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2018. Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenej dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky, ktoré takto získame, využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, prípadne na zabezpečenie plaveckých pomôcok.

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018 (potrebné je pripojiť originál potvrdenia). Fotokópiu tohto vyhlásenia (stačí od časti o poskytnutej sume - viď foto) potvrdeného daňovým úradom poprosíme odovzdať predsedovi oddielu, ktorémukoľvek členovi výboru, resp. trénerom, aby sme mohli identifikovať, ktoré príspevky sú určené pre plavecký oddiel.

.

Ďakujeme za podporu a porozumenie,

za Plavecký oddiel Karol Šutovský, predseda

http://www.plavaniespamy.sk/sites/default/files/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby%202018.pdf#overlay-context=node/14332

Oznam

Oznam

Oznam

Tréningy počas vianočných prázdnin.

Do soboty 22.12.2018 (vrátane) trénujeme dľa rozpisu tréningov.

piatok 28.12.2018 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6, 7 a kondičné plávanie

                                   9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

streda 2.1.2019 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5, 6, 7 a kondičné plávanie

                               9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

piatok 4.1.2019 9.00 - 10.00 hod. skupiny 3, 5 ,6 ,7 a kondičné plávanie

                              9.00 - 11.00 hod. skupiny 1 a 2

pondelok 7.1.2019 dľa rozpisu tréningov

Výluka nie je, trénujeme dľa rozpisu tréningov.

 

ŠŤASTNÉ A POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY

Tags: 

Oznam

V pondelok 17.12.2018

o 17.00 hod. sa pre deti plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava

uskutoční Vianočné plávanie.

Srdečne všetkých pozývame.

Tags: 

Pozvánka

   Vážení rodičia,

  pozývame Vás na členskú schôdzu plaveckého oddielu - rodičov,  trénerov a členov výboru, ktorá sa uskutoční v pondelok 17.12.2018 o 16.00 hod. v priestoroch chodby k výukovému bazénu.

   Na stretnutí Vás chceme informovať o celkovom dianí oddielu, Vaše postrehy, pripomienky, názory, ...rôzne.

  Vaša účasť je  dôležitá, tešíme sa na Vás.

                                                                        VV PO TJ Spartak Myjava

Oznam

Tréningy počas jesenných prázdnin

pondelok 29.10.2018 dľa rozpisu

streda 31.10.2018 skupiny 1., 2., 3 9.00-10.00 (11.00)hod.

piatok 2.11.2018 netrénujeme

sobota 3.11.2018 dľa rozpisu

Tags: 

Oznam

V sobotu 20.10.2018

netrénujeme,

konajú sa preteky.

Tags: 

Oznam

Od  pondelka 24.9.2018 trénujeme v bazéne.

Pondelok: dľa rozpisu

Utorok: skupiny I. a II. 17.00 - 19.00 hod.

Streda: skupiny 1. a II. 17.00 - 19.00 hod.

            skupina III. 17.00 - 18.00 hod.

Štvrtok: skupina I. 17.00 - 19.00 hod.

Od piatku dľa rozpisu.

Tags: 

Stránky

Copyright 2011 TOPSTRANKY