Nachádzate sa tu

Pomôžte nám 2% z vašich daní

Vážení rodičia, vážení priatelia,
aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho zaplatenej dane z príjmov za rok 2013

Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenia dane v prospech Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava. Finančné prostriedky ktoré takto získame využijeme na skvalitnenie plaveckej prípravy a tréningov, príp. na zabezpečenie plaveckých pomôcok .

Prosíme o vyplnenie priloženého vyhlásenia , jeho súčasťou musí byť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2013 / potrebné je pripojiť originál potvrdenia/. Takto pripravené vyhlásenie a potvrdenie Vás prosím odovzdať predsedovi oddielu prípadne ktorémukoľvek členovi výboru /podľa Vášho uváženia/, po zosumarizovaní ich odstúpime na Daňový úrad.

Pozn:
Prosím neodnášajte tlačivá priamo na Daňový urád , odnesieme ich tam za Vás, pretože TJ nevie identifikovať ktoré príspevky sú určené pre Plavecký oddiel - to si musíme usledovať sami. V prípade že 2 % nepodáte cez nás pôjde platba do TJ ako celku, a teda nie konkrétne do PO.

Za podporu a porozumenie ďakujeme

za PO Ing. Iva Mokošová, predseda

Copyright 2011 TOPSTRANKY